Haqqında | About

Elmi Spektr Kartoqrafiya Azərbaycanla bağlı elmi və sosial əhəmiyyətli məlumatların sistematik şəkildə toplanmış xəritələrlə ifadə edildiyi məkandır. Saytın yaradılma səbəbi bizi maraqlandıran növdən, Azərbaycanın təbiətini anlamağa imkan verən növdən məlumatların əlçatmazlığıdır.


Elmi Spektr Cartography is a space where maps depicting various scientifically and socially significant knowledge about Azerbaijan is collected. The reason for creating this website was the inaccessibility of knowledge that affords a better understanding of the nature in Azerbaijan.